​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

Zdeněk Pokluda

Zdeněk Pokluda

Je historik, archivář a spisovatel. Jeho klíčovým úspěchem je práce na několika knihách, přibližujících osobnost významného českého podnikatele Tomáše Bati.

V čem je jeho tajemství, jaká idea, postup, zásada nebo dovednost stojí za vaším úspěchem?

Při práci jsem se naučil hlavně spoléhat sám na sebe – a při tom hledám spolupracujícího člověka (čas od času se to podaří - a je to výborné).

Na konferenci bude přednášet na téma:

Zúčastní se panelové diskuse na téma Zlomové okamžiky firmy a jak se v nich chovat.

Má rád:

Mám rád: přírodu, hudbu, rozhovory s lidmi…

Jeho rada podnikatelům:

„Nikdy neklesej na mysli“ (říkal Tomáš Baťa)

Základní informace o firmě/firmách/projektech, kde dosáhl klíčových úspěchů:

Vystudoval obory historie-filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval jako archivář a historik, byl ředitelem Státního okresního archivu ve Zlíně. V současnosti působí v knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kromě jiných témat se specializuje se na vývoj a působení firmy Baťa.