​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

Ivan Baťka

Ivan Batka

Ivan Baťka navrátil břeclavské společnosti FOSFA její pozici mezi světovou špičkou v chemickém průmyslu. A právě tento úspěch je jeho klíčovým. Po nezdařené privatizaci v 90. letech převzal v roce 2002 firmu s tradicí chemické výroby od roku 1884. Podařilo se mu vybudovat významné postavení na evropském trhu kyseliny fosforečné potravinářské, o čem svědčí i skutečnost, že v současnosti jde 91 % produkce na export.

V čem je jeho tajemství, jaká idea, postup, zásada nebo dovednost stojí za vaším úspěchem?

Na konferenci bude přednášet na téma:

Má rád:

Jeho rada podnikatelům:

Základní informace o firmě/firmách/projektech, kde dosáhl klíčových úspěchů: