​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

SPEAKEŘI Fóra INSPIRACE 2014

Na 3. ročníku Fóra INSPIRACE vystoupila řada špičkových podnikatelů a manažerů. Každoročně vybíráme záměrně vybíráme takové osobnosti, se kterými byste se za jiných okolností neměli příležitost setkat. Nechceme vám představit plejádu mediálně známých tváří, ale inspirativní a pracovité osobnosti, které svým počínáním změnily pohled na různé oblasti fungování firem. Skromně a s grácií…