​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

Obecná ustanovení

Organizátorem a iniciátorem konference Fórum INSPIRACE je společnost ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B., vložka 4475.

Oprávněným pro vyřizování registrací je společnost HL Production s.r.o., 241 33 949, se sídlem Praha 8 - Libeň, nám. Dr. Václava Holého 1057, PSČ 180 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 181694, produkční agentura organizátora Fóra INSPIRACE.

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na Fórum INSPIRACE na webové stránce www.forum-inspirace.cz/registrace.

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem. Registrace jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení produkční agentuře organizátora.

V případě zrušení Fóra INSPIRACE ze strany organizátora obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference.

O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele.

Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

Registrační podmínky

Vyplňte prosím registrační formulář, pole označená * jsou povinná.

Po doručení Vaší registrace obdržíte e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu. Tímto okamžikem se registrace pro účastníka stává ZÁVAZNOU.

Účastnický poplatek musí být uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře (automaticky 14 dní od vystavení zálohové faktury) vystavené produkční agenturou HL Production s.r.o. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Při platbě v jiné měně je přepočtena dle denního aktuálního kurzu.

Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem. V případě registrací učiněných 5 dní a méně před konáním konference je možné úhradu provést též u registračního kiosku na konferenci, ale jen po předchozí telefonické domluvě s produkční agenturou.

V případě registrace učiněné 5 dnů a méně před konáním konference je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením písemného potvrzení o provedení úhrady (např. výpis z účtu, potvrzení banky o provedení platby)  u registračního kiosku na konferenci.

Po obdržení vaší platby obdržíte automaticky na e-mailovou adresu, zadanou při registraci, řádný daňový doklad.

Na konferenci se prosím dostavte v dostatečném předstihu před zahájením programu (čas specifikovaný v programu pro registraci účastníků). U registračního kiosku obdržíte konferenční visačku a další materiály.

Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně formou žádosti na adresu produkční agentury nebo e-mailem na adresu info@hlproduction.cz nebo marketing@abra.eu. V případě zrušení e-mailem se registrace považuje za zrušenou, pouze pokud účastník obdrží potvrzující e-mail.

Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek ve výši 10 % z  ceny účastnického poplatku.

Při zrušení registrace méně než 30 dnů před začátkem konference nebo při neúčasti na konferenci bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku.

Pro účastníky konference jsou zdarma připraveny:

Varianty účastnických balíčků:

1. STANDARD pro jednoho účastníka 4.999 Kč bez DPH

2. STANDARD pro druhého účastníka ze stejné firmy 4.499 Kč bez DPH

3. STANDARD pro více než tři účastníky ze stejné firmy 4.199 Kč bez DPH

4. PARTNERSKÁ CENA pro jednoho účastníka 3.999,20 Kč bez DPH (po uplatnění slevového kódu ve výši 20 %)

5. PARTNERSKÁ CENA pro druhého účastníka ze stejné firmy 3.599,20 Kč bez DPH (po uplatnění slevového kódu ve výši 20 %)

6. PARTNERSKÁ CENA pro třetího a další účastníky ze stejné firmy 3.359,20 Kč bez DPH (po uplatnění slevového kódu ve výši 20 %)

Tyto konferenční balíčky zahrnují: účast na všech přednáškách, doplňkový program, stravování, zaručená místa k parkování v podzemních garážích Národní technické knihovny, dárky, možnost využití zasedací místnosti pro jednání, večerní networking a zábavný program.

Cena STANDARD a PARTNERSKÁ CENA jsou platné při registraci do 02. 10. 2014.

7. STUDENT 299 Kč včetně DPH

Tento konferenční balíček zahrnuje účast na všech přednáškách.

Cena STUDENT je platná při registraci do 02. 10. 2014, na místě musí student předložit platný vysokoškolský index.