​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

Studentský partner

iaeste

IAESTE České republiky (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe. Byla založena v roce 1948 v Londýně a tehdejší Československo bylo zakládající zemí. Za dobu více jak 30leté činnosti jejím prostřednictvím vyjelo na odborné praxe přes 8000 studentů. Mezi hlavní cíle patří podpora zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů.