​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

Pomáháme

Fórum INSPIRACE je nezisková konference, financovaná pouze z konferenčních poplatků a interních zdrojů ABRA Software a.s. A jako taková pomáhá potřebným. Prostřednictvím veřejné dražby a tomboly během neformálních večerních částí obou ročníků Fóra INSPIRACE jsme podpořili myšlenky a odkazy výjimečných osobností a projektů. V roce 2012 jsme podpořili Nadaci Tomáše Bati sídlící v Baťově vile právě ve Zlíně a projekt digitalizace baťovských archivů. V letech 2013 a 2014 byl výtěžek z tomboly věnován Fondu Otakara Motejla na projekt Otevřená data, jehož cílem je efektivní veřejná správa, opírající se o aktivní občanskou společnost. Na projektu spolupracujeme i nadále.

ABRA Software se dlouhodobě profiluje jako podporovatel podnikatelského prostředí a kvalitního vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“ a podporuje různé konference a projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku.

 

Informace o podpořených subjektech

Nadace Tomáše Bati

Nadace Tomáše Bati naplňuje historickou tradici spojující jméno Baťa nejen s podnikáním, ale také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných projektů. Vytvořením Nadace Tomáše Bati a rekonstrukcí Baťovy vily se vrátil fenomén, jehož dějinotvorné působení bylo nemilosrdně přerušeno, který však touto novou formou hodlá navázat na bohatý odkaz a dále jej rozvíjet.

Posláním Nadace je nejen uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových, ale i podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující komunity, ať už v oblasti sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podpory podnikatelských aktivit.

Baťova vila byla rodině navrácena po roce 1989 a v roce 1997 ji Tomáš Baťa nabídl jako prostor pro kanceláře Nadace. Vila se stává místem, kde se odehrává většina vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit Nadace.

 Zároveň jsou některé sály ve vile k dispozici jako konferenční prostory pro veřejnost. V oblasti výchovy a vzdělávání Nadace vystupuje jako informační a vzdělávací centrum, pořádající své vlastní konference, semináře a školicí programy zaměřené na různá témata.

Mimoto Nadace podporuje obchodní a ekonomické vzdělávání na školách ve spolupráci s organizací Junior Achievement. Objektem pomoci, podpory a partnerství je také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Nadace pořádá koncerty a výstavy začínajících i známých umělců. Základem kulturních a historických aktivit Nadace je spolupráce s místními institucemi a organizacemi, mezi něž patří Magistrát města Zlína, Krajský úřad Zlínského kraje, Univerzita Tomáše Bati, Klub Absolventů Baťovy školy práce, školy a kulturní zařízení. Výjimečné prostředí vily umožňuje Nadaci nabízet renovované prostory vybavené konferenčními a cateringovými službami zájemcům k pořádání školení, konferencí, obchodních jednání, významných schůzek či slavnostních akcí různého druhu.

Více informací najdete na: http://www.batova-vila.cz/

 

Fond Otakara Motejla

Mottem Fondu Otakara Motejla je: „Víme, jak náš stát změnit v demokratický a právní systém“. Činnost Fondu Otakara Motejla je zaměřena na zefektivnění veřejné správy, opírající se o aktivní občanskou společnost. Fond si klade za cíl přeměnit veřejnou správu prostřednictvím otevřených dat v transparentní službu a zajistit tak občanům přístup k informacím o jejích aktivitách a výdajích.

Fond Otakara Motejla vyzývá širokou veřejnost, aby sledovala činnost veřejných institucí, aktivně se zapojila do jejich rozhodování, aby vyžadovala politickou odpovědnost, dbala na efektivní využití veřejných prostředků a pomáhala vytvořit férové prostředí pro podnikání.

Za realizací projektů Fondu Otakara Motejla, o nichž se můžete dozvědět i z médií, stojí nejen jeho rada a tým, ale i partneři – dárci a nevládní organizace. Zlepšení fungování našeho státu a atmosféry ve společnosti můžete podpořit i vy!

Mezi největší úspěchy Fondu Otakara Motejla patří:

Více informací najdete na: www.motejl.cz