​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

O konferenci Fórum INSPIRACE

Není konference jako konference. Fórum INSPIRACE je hlavně platformou pro sdílení znalostí a zkušeností, která chce posunout tradiční československou manažerskou školu o úroveň výš.

Fórum INSPIRACE je nezisková konference, její poslání je jiné. Financovaná je pouze z konferenčních poplatků a interních zdrojů ABRA Software.

Program přednášek a diskuzních panelů je zpřístupněn za symbolický poplatek i studentům, kteří tak mají neopakovatelnou příležitost dostat se mezi elitu českého podnikání a naslouchat. Podmínkou je, že předloží platný vysokoškolský index.

A proč Fórum INSPIRACE?

Jsou lidé, kteří dokáží inspirovat. Třeba jen tím, že mají jiný úhel pohledu. Že si dokáží spojit, co je pro jiné nepředstavitelné. Že mají odvahu nahlédnout za hranice toho, co jiní nazývají možným. Každý z nich má své přednosti, svoje bohatství, jiné. Tak jako každý z nás. Navzájem si můžeme rozšířit obzory. Inspirovat se. Sdílet znalosti a zkušenosti a pomoci tak sobě navzájem. Obohatit se. Proměnit manažerskou tradici v inspirující realitu.

Komu je konference určena?

Konference je vhodná zejména pro podnikatele, ředitele, manažery a vedoucí pracovníky se zodpovědností za rozvoj podniku z řad SMB firem, ale i živnostníků či větších firem. Z konference si tito lidé odnesou nejen nové znalosti a dovednosti, ale i kontakty a sdílení.

Program přednášek a diskuzních panelů je vhodný také pro vysokoškolské studenty, kteří se mohou této části programu účastnit za výhodnou studentskou cenu 299 Kč včetně DPH. Studentům tak nabízíme neopakovatelnou příležitost, díky níž se dostanou mezi elitu českého podnikání a budou tak mít šanci zjistit, jak funguje komplexní řízení a expanze firem nebo třeba motivace zaměstnanců. Podmínkou je předložení studentského indexu.

Naším cílem je, abyste z Fóra inspirace odjížděli nabití energií a znalostmi, které posunou  vás a vaši firmu zase o kus dál.