​​

Logo společnosti ABRA Software v bílé

Jaroslav Řasa

Jaroslav Řasa

zakladatel ABRA Software

Vážení příznivci a spolutvůrci Fora Inspirace,

Děkuji vám za váš čas a energii, kterou jste spolu s námi projektu věnovali. Každá aktivita se má vyvíjet dopředu. Stejně tak i Forum Inspirace, setkávání ke sdílení podnikatelských znalostí, dovedností a myšlenek. Navíc registrujeme mnoho Foru podobných konferencí.

Je čas na změnu.

Chceme pořádat i nadále jedinečné a inspirativní akce, proto jsme se rozhodli zrušit původní podobu Fora. Máme v plánu vytvořit ještě přínosnější akce, s vyšší hodnotou pro návštěvníky. Jakmile budou k dispozici, dáme Vám s radostí vědět :-).

V dokonalé úctě za celý tým, Jaroslav Řasa